hren

Udruge građana, čiji su se projekti ili programi tijekom 2015. godine sufinancirali iz proračuna Grada Kaštela, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Godišnja izvješća udruge trebaju dostaviti na propisanom obrascu, najkasnije do 30. siječnja 2016. godine na adresu: Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac.

Obrasci izvješća o radu udruga i realizaciji projekata/programa mogu se preuzeti na ovoj stranici ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (IV. kat zgrade Grada u Kaštel Sućurcu).

Podsjećamo čelnike udruga na zakonsku obvezu dostavljanja godišnjih izvješća o realizaciji projekata/programa i utrošku proračunskog novca (Zakon o udrugama – Narodne novine 74/14,  Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – Narodne novine 26/2015, Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila – Narodne novine br. 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15).

Udruge, koje u zadanom roku ne dostave traženo izvješće s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2015. godini, neće moći dobiti financijska sredstva iz proračuna Grada tijekom 2016. godini, a dobivena sredstva iz proračuna Grada Kaštela tijekom 2015.g. morat će vratiti u proračun.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O RADU UDRUGA I REALIZACIJI PROJEKATA 

Izvor: Kastela.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij