hren

U ZGRADI GRADSKE UPRAVE
Novčana pomoć za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade počinje se dodjeljivati u petak, 13. studenog, od 11.30 do 14.30 sati. Novčane pomoći moći će se preuzeti i u ponedjeljak i utorak u vremenu od 8 do 14:30 sati.

Naknade za ogrjev osigurane su sredstvima Županije Splitsko-dalmatinske i iznose 950,00 kn, a korisnici će uz naknadu također dobiti i bon Grada Kaštela u iznosu od 100,00 kuna.

Podjela naknada i bonova za 201 korisnika zajamčene socijalne naknade prema popisu Centra za socijalnu skrb vršiti će se u zgradi Gradske uprave Grada Kaštela, K. Sućurac, Braće Radić 1., soba br. 8. – IV kat.

Mole se korisnici koji još uvijek nisu potpisali naknade za ogrjev, čime mogu izgubiti pravo na naknadu, da se žurno jave u Odsjek za socijalnu skrb Grada Kaštela kako bi mogli potpisati svoju izjavu.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij